Ουτοπία ! Προσπάθησα μα δεν μπόρεσα Utopia ! I tried but could not

Atelier of PEACEMaria Orfanoudaki

M.O

www.mariaorfanoudaki.gr    YouTube: Orfanoudaki ΜΟ

  You Tube – Orfanoudaki mo

Facebook: Orfanoudaki Maria MO  

 

Προσπάθησα μα δεν μπόρεσα , Χρειάζομαικαι και Εσας !

Γι Άλλη Μια φορά

Της Καρδιάς του Νου και της Ψυχής τ’ αποτυπώματα να δείτε

Που είναι Αντάμα που άφησε «καρφί» Πραγματικότητας σκληρής

Κι από τη πέννα ΣΑΣ Και τη φωνή ΣΑΣ

Της ΑΛΗΘΕΙΑΣ  να νοιώσω το Πλησίασμα

ΜαρίαΟρφανουδακη – Μ.Ο

  Zωή

Θα  γίνει  Ανθρώπινη! τότε MONO !

Όταν αποκτήσουμε, την ικανότητα

Ν’ Αγαπούμε Των άλλων τα παιδιά

Το ίδιο με τα δικά μας !

Ματια

The Life

Will become Human! then MONO!

Once we have the capacity

N ‘love of other children

The same as ours !

Maria  Orfanoudaki Μ.Ο

 

 Unicef

Με χαρά και συγκίνηση

δέχτηκα το υλικό που συνδέεται με το έργο σας.

Αναμφισβήτητα σαν μία αυθεντική Καλλιτέχνης

και μαχόμενος  Άνθρωπος

Το έργο σας είναι ταυτισμένο με την ίδια σας τη Ζωή.

Η ανησυχία, η αγωνία και οι αναζητήσεις, συνυπάρχουν με την οργή,

τον πόνο, την αμφισβήτηση αλλά και με την πίστη σας στον

Ανθρωπο.

Το έργο σας κρατά ανοιχτό ένα παράθυρο ελπίδας

και αγωνιστικής στράτευσης ,για ένα κόσμο  δίκαιο Έιρηνικό,

Ευχαριστώ !

Χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.

Πρόεδρος Unicef – Hμ. 30/05/2006

Λάμπρος Κανελλόπουλος

Η Αγάπη Εχάθη ?

Γι   Άλλη  Μια  φορά

 ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Της  Καρδιάς του Νου  και  της  Ψυχής

Τ’ αποτυπώματα  να  δείτε

Που  είναι  Αντάμα  που άφησε «καρφί»

Πραγματικότητας  σκληρής

Κι από  τη  πέννα  ΣΑΣ  Και  τη  φωνή  ΣΑΣ

Της  ΑΛΗΘΕΙΑΣ Να  νοιώσω  το Πλησίασμα

 Μαρία Ορφανουδακη ΜΟ

Αλήθεια πόσο γρήγορα ! θέλησαν να ξεχαστεί ένας

ΓΚΑΝΤΙ!

Aυτό το περιβόλι της «καθαρής συνείδησης»…

GANDHI Maria ORFANOUDAKI MO (9)

Η Αγάπη Εχάθη ?

Ένα μικρό μέρος από Εργασίες μου σε Video ΙΑΧΕΣ της Μ.Ο

μιας πραγματικά τεράστιας ατομικής προσπάθειας που ξεκίνησε πριν 24 χρόνια περίπου, εδώ στο εργαστήρι της ΕΙΡΗΝΗΣ απέναντι στις Βάσεις στο Ακρωτήρι στα Χανιά.

Παρακαλώ πολύ όπως με κρίνεται με επιείκεια αφού δεν διέθετα τα τεχνικά μέσα που απαιτούνται.Το μοναδικό μέσον και όπλο μου υπήρξε η απόλυτη πίστη μου στον ΑΝΘΡΩΠΟ.

Μια κατάθεση Ψυχής!

 

https://www.youtube.com/watch?v=vlccjkbFW68

SSS – Peace – spot Africa – Chessboard World – Gandhi – Σκακιέρα του Κόσμου – ΧΡΙΣΤΟΣ – Maria Orfanoudaki M.O – Christ Νεα Υόρκη –

Υποσημείωση

Όλα τα εξωτερικά πλάνα είναι στο Εργαστήρι ΕΙΡΗΝΗΣ 

 Το κάψιμο έργων ζωγραφικής μου , είναι ζωντανά πλάνα

Υλικό-Μοντάζ- Σκηνοθεσία – Φωτογραφία- Ήχος – Μαρία Ορφανουδακη Μ.Ο

 

 Gandhi – Maria Orfanoudaki Μ.Ο – Atelier of PEACE

https://www.youtube.com/watch?v=Lzf6AhKs3HI

Scenes from my Video – IACHES the M O

It is a very small piece of a truly enormous personal effort that began about 24 years ago, here in the workshop of «PEACE» towards Bases in Akrotiri Chania.

Please like me it is very leniently because I did not have the technical means necessary. The only rig and my gun was my absolute faith in People !
A deposit Soul!

Material-Editing-Directed Photography-Audio – Maria Orfanoudaki MO

Footnote
My burning paintings are vivid shots .. -All exterior shots are in
PEACE Atelier

Material-Editing-Directed Photography-Audio – Maria Orfanoudaki MΟ

Маленькая часть моей работы в видео – IACHES by M.O.

Δρόμοι παλιοί που ΆΓΑΠΗΣΑ ! Αφιέρωση Στα Μεγάλα Χωράφια – Απτερα !

Μαρία Ορφανουδάκη Μ.Ο

https://www.youtube.com/watch?v=FardZiA9VuY


поистине огромные индивидуальные усилия, которые начались около 24 лет назад, здесь, в мастерской «МИРА», напротив баз в Акротири в Ханье.
Я прошу вас быть благодарными, потому что у меня не было необходимых технических средств.
Мои единственные средства и оружие были моей абсолютной верой в ЛЮДЕЙ.
Душевый депозит!

Εφημ.Χανιώτικα ΝΕΑ

 Η ιστορία πίσω απo τη Μαρία Ορφανουδάκη  ΜΟ 

 Με ΑΦΟΡΜΗ την ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 του ΒΙΒΛΙΟΥ της

Για να μη ΧΑΘΩ !

 

сноска
 
Все внешние снимки находятся в мастерской IRISH. Мои горящие картины – живые снимки

Редактирование материалов – Направление – Фотография – Звук – Мария Орфанудаки Μ.O

PEACE – Σκακιέρα του Κόσμου -Maria Orfanoudaki Μ.Ο Pace – paqe –paix

https://www.youtube.com/watch?v=r9JacpX2SIo

  Peace -The Passion of Christ and of Man – Οδηγοί Τυφλοί –

Maria Orfanoudaki Μ.Ο – ΕΤ 1 Τα πάθη του Χριστού και των Ανθρώπων

Easter Christ’s Passion and People The Passion of Christ and of man

https://www.youtube.com/watch?v=OqunDWiBpPA

 

https://www.youtube.com/watch?v=1qjQWJxe0c4

 

Really how fast! they wanted to forget one

GANTHI

This ordeal of «pure consciousness» …

Еще раз

Сердце ума и души, чтобы увидеть отпечатки

Кто такой Риддл, который оставил «гвоздь» Real Hard

И от твоей пенни И твой голос

К ПРАВДУ, чтобы почувствовать Притяжение

Мария Орфанудаки – М.О.

Atelier of PEACE - Maria Orfanoudaki m.o-Αρχαια Απτερα - Aptera -Chania - Crete

Με το άρμα της ψυχής και με ερπύστριες το νου και την καρδιά

ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΑ ! Μα δεν μπορώ  

Χρειαζομαικαι ΕΣΑΣ !

Να γκρεμίσω την καγκελόπορτα π!ου φράζει το δρόμο

της  ΕΙΡΗΝΗΣ

With the chariot of soul and with tr

acks the mind and the heart

FOLLOWING! But I can not

I need you too!

To break down the gates that block the road

of peace

I tried but I can not, I need you tooJ

!’ai essayé, mais je ne peux pas, et Chreiazomaikai vous

! Я пытался, но я не мо

гу, и Chreiazomaikai вы!

Ο ΘΕΟΣ  Εχάθη ?

С колесницей души и с треками ум и сердце

Попробуйте! Но я не могу

Ты мне тоже нужен!

Чтобы сломать ворота ворот, заблокировать дорогу

МИРА

Μάιος 1980, Γιάννης   ΡΙΤΣΟΣ, – ΠΟΙΗΤΗΣ   1982

Η Μαρία Ορφανουδάκη

 Κλαίει,  γελάει σε μια αφοπλιστική ειλικρίνεια,
με μία δύναμη που ξαφνιάζει και καθηλώνει

Γνήσια στις εκρήξεις και στη σιωπή της,

στη χαρά και στην απαισιοδοξία της,

Atelier of PEACE - Maria Orfanoudaki m.o-Αρχαια Απτερα -Aptera Chania - Crete ΦΩΤΙΑ (5)ΡΙΤΣΟΣ (2)

στην περηφάνια και στη δύναμή της έχει τόσα πρόσωπα, που ξαφνιάζει.

Εύθραυστη και δυναμική,διακριτική και αποφασιστική η προσωπικότητα
της Μαρίας  Ορφανουδάκη ξεχειλίζει από δύναμη και γοητεία που συναρπάζει.
 Όλη της η ζωή δεν είναι παρά ένας δρόμος στην Τέχνη,
μια συνεχή ανηφορική πορεία  προς την κορυφή προς το

                AΠΟΛΥΤΟ

 Μάιος 1980, Γιάννης   ΡΙΤΣΟΣ, – ΠΟΙΗΤΗΣ   1982

Maria Orphanoudaki

He laughs, laughs at a disarming honesty,

with a surprise and stabbing force

Genuine in its explosions and silence,

in joy and pessimism,

in her pride and strength she has so many faces that she is surprised.
Fragile and dynamic, discreet and decisive personality
Mary Orphanoudakis overflows with power and charm that fascinates.
All her life is but a road to Art,

a continuous uphill course towards the top towards  Absolutely

May 1980, Yannis Ritsos, – Poitiers 1982

Μάνος ΚΑΤΡΑΚΗΣ

.Η Ορφανουδάκη λοιπόν πρόλαβε την εποχή της, πήδηξε πρώτη αυτή τα σκαλοπάτια,αυτά που ανεβαίνουν σήμερα οι άλλες γυναίκες.Η δύναμη της Μαρίας είναι κάτι ξεχωριστό έχει ένα κόσμο μέσα της ατέλειωτο.Δίνει και την ψυχή της για τον φίλο της, δίνει τη ζωή της για την ΕλλάδαΚαι ειδικότερα για την πατρίδα  της την Κρήτη

Γι΄ αυτό άραξε εδώ, γι΄ αυτό έφτιαξε αυτό το υπέροχο δημιούργημα το εργαστήρι

«ΕΙΡΗΝΗΣ» Kαι γι΄ αυτό θα μείνει η μνήμη της όχι μόνο στην περιφέρεια, αλλά γενικότερασαν παράδειγμα προς μίμηση.,,,,Η Μαρία δεν αρνιέται τον ρεαλισμό και μέσα στο ρεαλισμό της, υπάρχει η μεγάλη πλήρης  ανθρώπινη  αγωνία και ο πόνος. Γιατί η Μαρία πονάει. Είμαι βέβαιος ότι τα χαρούμενα λόγια της, τα χαρούμενα βλέμματά της, τα χαρούμενα λόγια της κρύβουν   και ένα πολύ βαθύ πόνο. Πιστεύω πως ο πόνος αυτός προέρχεται  από την αγωνία της για μια ΕΙΡΗΝΙΚΗ για μια Aνθρώπινη  ζωή, τό έδειξε και το δείχνει κάθε μέρα ,,Tης σφίγγω βαθειά το χέρι δυνατά και με απέραντη φιλία και αγάπη και την παρακαλώ να δεχθεί τον σεβασμό μου και την παραπέρα φιλία μου !

Από τα εγκαίνια του Εργαστηρίου ΕΙΡΗΝΗΣ   6.8.1983

  – Μαρία Ορφανουδάκη Μ.Ο – Ομιλία Μάνος Κατράκης

https://www.youtube.com/watch?v=qvo1HWWy4gw

Manos KATRAKIS

. Orphanoudakis had the chance to win this season, the steps that the other women today have jumped. The power of Mary is something special, it has a world in its endless. It also gives her soul for her friend, it gives life for Greece and especially for her native country of Crete

That’s why he got here, so he made this wonderful creation the workshop

«PEACE» And that’s why it will be remembered not only in the periphery, but they are generalizing an example to be imitated. «Mary does not deny realism and in its realism there is great complete human anxiety and pain. Why Mary is hurting. I’m sure her happy words, her cheerful looks, her happy words hide and a very deep pain. I believe that this pain comes from her anxiety about a PEACE for a Human Life, showed it and shows it every day, I deeply tighten my hand loudly and with endless friendship and love and I ask her to accept my respect and the further my friendship!

From the inauguration of the Workshop IRINS 6.8.1983

  Όλα της τα έργα  έχουν για άξονα την Ειρήνη καιτην Αγάπη για τον

Άνθρωπο.Tα  θέματα πού χρησιμοποιεί ή Μαρία

Την κάνει να ξεχωρίζει σαν Δημιουργός !

Kαι μοναδικός στόχος της Είναι το ύψηλοτερο νόημα

Που πρέπει να έχει η Τέχνη τον Ούμανισμό τον Ανθρωπισμό….

Μίκης ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ  1999

ΜΙΚΗΣ (2) - Αντίγραφο

All of his works have as a focal point Peace and Love for him

Man. The issues used by Maria

It makes her stand out as a Creator!

And its unique goal is the highest point

What Art Should Have for Humanism …

Mikis THEODORAKIS 1999

Εύχομαι να σου δίδει

Ο Θεός 

Έμπνευση και κουράγιο 

Να προχωράς και όταν ακόμη οι άνθρωποι Δεν στρέφουν τα μάτια τους σε σένα.

 Οι δημιουργοί σαν και σένα

Μένουν συχνά μόνοι τους στις ψηλές κορυφές των βουνών

Στέκονται ολομόναχοι στα ύψη τους

 Ως προς την αδικία τούτος o Kόσμος ήταν πάντοτε ατελής άδικος.

Ευτυχώς που δεν μπορεί

Να φτάσει και να πληγώσει τους μεγάλους !που στέκονται ψηλά.

Εσύ είσαι ανάμεσά τους.

Ειρηναίος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης

https://www.youtube.com/watch?v=vlccjkbFW68

SSS – Peace – spot Africa – Chessboard World – Gandhi – Σκακιέρα του Κόσμου – ΧΡΙΣΤΟΣ – Maria Orfanoudaki M.O – Christ Νεα Υόρκη –

Χρειάζομαι και ΕΣΑΣ…

Μη με απογοητεύσετε πως ματαιοπονώ

Για μια ΖΩΗ

Απαλλαγμένη από ναυάγια ψυχών, βουνών, σωμάτων, λιμνών και θαλασσών.

Οξύμωρο το σχήμα μου ότι και η θάλασσα ναυαγεί, δυστυχώς, αλλά έτσι είναι!

Σήμερα όλοι και όλα ναυαγούν πρώτα μέσα τους.

Ιδανικά εκπορνεύονται, οράματα σβήνουν και όλα αυτά θυμίαμα πάνω στο βωμό της

ματαιοδοξίας, της πλεονεξίας που κατέληξε σαν τον πύργο της

ΒΑΒΕΛ

,που άρχισε να καταρρέει με κίνδυνο να θάψει όλο τον Κόσμο κάτω από τα ερείπια του.

Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα, αυτή η πραγματικότητα που διατηρείτε μέσα σε

κάνες και σε μπόμπες, για να ταξιδεύειντυμένη στο χακί,για να φτάνεινα γίνει αίμα, δάκρυα και σπαραγμός…

Όπως εδώ στο κόλπο της Σούδας στα Χανια

που περιμένει τη μυρωδιά του πετρελαίου κα το κουδούνισμα του χρυσού για να ξυπνήσει σωστός Κύκλωπας με ένα μάτι στραμμένο προς τον “πλούτο”για να αφήνει κουφάρι τον

ΑΝΘΡΩΠΟ !

Ας αγωνισθούμε να αναδυθούν αξίες όχι μέσα από τις πετρελαιοπηγές και το χρυσάφι, που ποτέ δεν πρόκειται να δώσουν λύσεις, αλλά να κρατάμε πάντα τη δάδα της καθαρής συνείδησης που θα περιδιαβαίνει ολόκληρο τον

ΚOΣΜΟ
Δεν φτάνουν τα ταξίματα και οι επικλήσεις σε ανώτερες δυνάμεις . για ότι μας συμβαίνει Χρειάζεται δράση δημιουργίας ! με πίστη πάνω στα αλώνια που αγωνίζονται Τέχνες και Πολιτισμός για να ορθοποδήσουμε και να ακουμπήσει η κεφαλή μας στον ουρανό !Καιρός πλέον τα Θεόπνευστα δημιουργήματα της «Καθαρής συνείδησης» να πυκνώσου να κυριαρχήσουν σ ολόκληρο τον ΚΟΣΜΟ

I need you too …

o not let me disappoint you

For a lifetime

Free from wrecks of souls, mountains, bodies, lakes and seas.

My little owl shape that the sea is also unfortunate, but it is so!

Today everyone and everything is wreaking havoc first.

They are ideally drawn, visions are extinguished and all this incense on the altar

vanity, greed that came to its tower

VAVEL

, which began to collapse with the risk of burying the entire World under its ruins.

This is the harsh reality, this reality you keep inside

and in bobbins, to travel in the khaki, to become blood, tears and sacking …

Like here in the bay of Souda in Chania

 

που περιμένει τη μυρωδιά του πετρελαίου κα το κουδούνισμα του χρυσού για να ξυπνήσει σωστός Κύκλωπας με ένα μάτι στραμμένο προς τον “πλούτο”για να αφήνει κουφάρι τον

ΑΝΘΡΩΠΟ !

Ας αγωνισθούμε να αναδυθούν αξίες όχι μέσα από τις πετρελαιοπηγές και το χρυσάφι, που ποτέ δεν πρόκειται να δώσουν λύσεις, αλλά να κρατάμε πάντα τη δάδα της καθαρής συνείδησης που θα περιδιαβαίνει ολόκληρο τον

ΚOΣΜΟ
Δεν φτάνουν τα ταξίματα και οι επικλήσεις σε ανώτερες δυνάμεις . για ότι μας συμβαίνει Χρειάζεται δράση δημιουργίας ! με πίστη πάνω στα αλώνια που αγωνίζονται Τέχνες και Πολιτισμός για να ορθοποδήσουμε και να ακουμπήσει η κεφαλή μας στον ουρανό !Καιρός πλέον τα Θεόπνευστα δημιουργήματα της «Καθαρής συνείδησης» να πυκνώσου να κυριαρχήσουν σ ολόκληρο τον ΚΟΣΜΟ

waiting for the smell of oil and the ringing of gold to awaken the right Cyclop with an eye pointing to «wealth» to leave his carpet

Footnote

.This ordeal of «pure consciousness» …

To the Minister of Education and Religious Affairs of Greece, 1975

I have the honor to inform you of the success that has just been brought to Paris by the painter and poet Maria ORFANOUDAKI.
Many have not received the joy of presenting it to the French public, attendants, celebrities of the Arts and Letters, from all over Paris.
Her talent in ORFANOUDAK’s painting and poetry has always been a great success for her.
It has brought us through the high level of its work, the astonishing echo of Hellenic Civilization, which Culture was the mother of the French Culture.
Maria Maria ORFANOUDAKI was honored publicly on April 19th in Paris, by «HATE AKADEME INTERNATIONALE DE LUTEDE», which offered her a Diploma and a Medal of Pink.
This beautiful distinction was given to her recognition of her artistic value.
I take this opportunity to give you the warmest congratulations, for the very special attention you give to the artists, for the elevation of the arts and the arts.
Be pleased to accept the expression of the most distinguished emotions.

MARCEAU Constantin
President of the Administration
«HAUTE INTERNATIONAL AIRWAYS ACADEMY»

 

ΕΡΓΑΣΙΑ – Τμήμα – 1ου μέρους

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Ελλάδος  έτος 1975

Έχω την τιμήν, να σας πληροφορήσω δια την επιτυχίαν την οποίαν μόλις έφερενεις το Παρίσι η ζωγράφος και ποιήτρια Μαρία ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ.Πολλάκις δε έλαβαν την χαράν να την παρουσιάσω εις το Γαλλικόν κοινόν,παρευρισκομένων, εξόχων προσωπικοτήτων

των Γραμμάτων και Τεχνών,από όλο το Παρίσι.

Το ταλέντο της όσον αφορά το ζωγραφικόν και ποιητικόν έργοντης ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ της έδωσε παντού μεγάλη επιτυχίαν.και μας έφερεν δια της υψηλής στάθμης του έργου της,  την αστραπτοκοπούσα  ηχώτου Ελληνικού Πολιτισμού, ο οποίος Πολιτισμόςυπήρξεν η μητέρα του Πολιτισμού της Γαλλίας.

Η Μαίτρ Μαρία ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ

είχε τιμηθή δημοσίως την 19ην Απριλίου εις το Παρίσι,από την «ΗΑUTEAKADEMEINTERNATIONALEDELUTEDE»,

η οποία  της προσέφερεν Δίπλωμα και το μετάλλιον το ροδόχρουν.Αυτή η ωραία διάκρισις  της εδόθη εις αναγνώρισιν της καλλιτεχνικής αξίας της.Επωφελούμαι δε αυτής της ευκαιρίαςδια να σας απευθύνω τα πιο θερμά συγχαρητήρια,δια την ιδιαιτέραν προσοχήν την οποίαν δίδετε εις τους καλλιτέχνες, δια την ανύψωσιν πάντα της μορφώσεως  και των τεχνών.Ευαρεστηθείτε να δεχθήτε την έκφρασιν των πιο διακεκριμμένων συναισθημάτων.

ΜARCEAU Constantin

President Administratif de la

« HAUTE ACADEMIE INTERNATIONALE DE LETECE »

 

Ένας Δαβίδ με φουστάνια η «Μαρία Ορφανουδάκη»

 όχι να πολεμήσει με λεκτική σφεντόνα ένα υπερβάρβαρο Γολιάθ, αλλά με μια αβρή γροθιά, να γκρεμίσει το υπεργιγάντιο Αραράτ, κοκάλων «αγνώστων στρατιωτών» που σκοτώθηκαν υπέρ πατρίδων…. ξαναγεννιούνται και τα καμένα δέντρα θα ξαναφορτώνουν.
Κι εσύ πυργοδέσποινα της φτερωτής αφτερωσιάς, φτερωμένη Ιέρεια, που πέτρωσες και φύτεψες εκεί ψηλά τα άγια λόγια της φωνής του

,Θα επιζείς τις καθημερινές σταυρώσεις σου!

που σίγουρα θα σου καρφώνουν τα καρφιά οι μοχθηροί αρνητές φθονεροί κι απάνθρωποι, πολεμόχαροι, πολεμοκάπηλοι, ιππότες του θανατηφόρου μίσους, όλοι αυτοί που θα άγγιζες με το απαλό σου χέρι του θεοδώρητου ταλέντου σου, αχάριστα θα σε πίκραναν Μαρία. δεν μπορώ σε λιγοστές αράδες να σε υμνήσω. Είσαι ολόκληρη ένας ενσαρκωμένος ύμνος, τον περπατάς και τον λιβανίζεις αρωματίζοντας στο περπάτημά σου ζωντανούς και άψυχα.

Δεν μπορώ να συμπυκνώσω σε έναν απλό λακωνικό ορισμό γιατί έχεις ντυθεί     ενδόσαρκα   ακατάπληκτα, για μας τους εμπαθείς!….Με αυτά τα δεδομένα μπορώ, νομίζω, να δανειστώ την χαιρετιστήρια προσφώνηση του

Θεόπεμπτου Άγγελου προς την ευαγγελιζόμενη Παρθένο, και να πω:

   «ΧΑΙΡΕ ΜΙΑΡΙΑ ΚΕΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗ

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΜΕΙΣ ΕΣΟΜΕΘΑ ΜΕΤΑ ΣΟΥ!

 Μάριος ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος Καλλιτεχνικού Επιμελητηρίου

 A David dressed in «Maria Orphanoudaki»


not to fight with a verbal sling an overbearing Goliath, but with a blunt punch, to break down the supergigan Ararat, the bones of «unidentified soldiers» killed in homeland …. reborn and burned trees will reload.
And you are the crowning of the winged feather, fevered Jeremiah, who stoned and planted up there the holy words of his voice
, You will insist on your daily crucifixions!
which surely the nails will nail your naughty drones, cruel and inhuman, warriors, warriors, knights of deadly hatred, all those who would touch your soft hand of your theodore talent, they would be disgraceful to Mary. I can not praise you in a few lines. You are a whole incarnate anthem, you walk it and you grew it by perfuming in your walk alive and inanimate.
I can not concentrate on a simple laconic definition because you have been dressed in an irresponsible way, for our passionate! … With this data I can, I think, borrow the greeting
Theopetra Angelus to the evangelical Virgo, and say:
«HEAVY BLUE PATTERN
THE LORD AND ALL WE ARE HAPPENS AFTER YOU!

Marios ANGELOPOULOS

 

UNISEF

With joy and emotion I

accepted the material associated with your project.

Undoubtedly as an authentic artist and fighting Man
Your work is identified with your very life.

Worry, anxiety and searches coexist with anger, pain,
Challenging but also your faith in Man.


The project keeps open a window of hope

And racing conscription, for a world fair Peace


Non-discriminatory and inclusive

Ο Ανθρωπος μπορούσε να είναι ΜΟΝΟ Πνεύμα… !

Αρχαία ΑΠΤΕΡΑ Εργαστήρι ΕΙΡΗΝΗΣ Απο Τιμητική Εκδήλωση

Ιωάννης ΠΕΡΑΚΗΣ Δήμαρχος ΣΟΥΔΑΣ

Δείτε περισσότερα

Γι άλλη μια φορά !Θερμή ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Την σπίθα της ψυχής μου χόβολη. Τη στάχτη του χρόνου που περνά.

Με το δαδί του νου και της καρδιάς μου!

Που φωτιά παίρνει ! από τη φλόγα της ματιάς

Που την ΑΛΗΘΕΙΑ Αναζητά !

Κι από τη πέννα ΣΑΣ Και τη φωνή ΣΑΣ

Της ΑΛΗΘΕΙΑΣ Να νοιώσω το Πλησίασμα

Μαρία Ορφανουδακη- Μ.Ο

SSSS – PEACE –  Νοt War – Persevere – Αποσπάσματα Εργασιών –

Maria Orfanoudaki M.O

https://www.youtube.com/watch?v=48kj5Pjg47g

Ο Δήμος Σούδας στο πρόσωπο της Μαρίας Ορφανουδάκη

Τιμά απόψε την προσφορά της γυναίκας στην Τέχνη στον Πολιτισμό.

Η Μαρία Ορφανουδάκη είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα

που συνδυάζει την ευαισθησία, την πρωτοτυπία και την εξαιρετική εκφραστικότητα, καθώς επιδίδετε θαυμάσια στην Ζωγραφική αλλά και στην Ποίηση.Γυναίκες σαν την Μαρία Ορφανουδάκη αποτελούν ξεχωριστή παρουσία στον Δήμο μας.Άλλωστε το «Εργαστήρι ΕΙΡΗΝΗΣ» της Μαρίας Ορφανουδάκη βρίσκεται απέναντι από τις στρατιωτικές βάσεις σε πείσμα των καιρών για να θυμίζει σε όλους την ωφελούμενη αντίσταση καθενός από εμάς στην βία και στον πόλεμο και με την προσωπική του έκφραση και δράση και η Τέχνη είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος έκφρασης, αφού αγγίζει την καρδιά κάθε Ανθρώπου.
…… Μαρία θερμά συγχαρητήρια και Σου ευχόμαστε να συνεχίσει για πολλά ακόμα χρόνια με το ίδιο πάθος, τους ίδιους πόθους για την συναδέλφωση των Ανθρώπων

Δήμαρχος Σούδας Ιωάννης ΠΕΡΡΑΚΗΣ

PEACE Christ – Scribes and Pharisees ! Γραμματεις και Φαρισαίοι Μaria Orfanoudaki MO ET 1 GANDHI

 

 

The Municipality of Souda in the face of Maria Orphanoudaki

It honors tonight the woman’s contribution to Art in Culture. Maria Orphanoudaki is a distinctive personality that combines sensitivity, originality and exceptional expressiveness, as you excel in Painting and Poetry.

Women such as Maria Orphanoudaki are a special presence in our Municipality. ALARM «The Workshop of PEACE» by Maria Orphanoudaki is facing the military bases in the stubbornness of the times to remind everyone of the beneficial resistance of each of us in violence and war and with his personal expression and action and Art is an effective way of expression, since it touches the heart of every human being.
…… Maria warmly congratulated and We wish you to continue for many more years with the same passion, the same cravings for the fellowship of the People

Mayor of Souda Ioannis PERRAKIS

GOD has no religionhttps://www.youtube.com/watch?v=-loyRhkrKEA.

The non-violence requires a double faith:

Faith in God and faith in Man.

                                  

O Kαζαντζάκης  έλεγε !

 Ο Θεός  τση Κρήτης μαζί μας !                               

  Εσύ μ έκανες να λέω

 Ο Θεός τση Μαρίας μαζί μας !

  Σκουτελοβαρίσκω  σου !

 Φρέντυ   ΓΕΡΜΑΝΟΣ

 ΚΑΙ  ΞΑΦΝΙΚΑ

 Μια φωνή απ’ τη Κρήτη αναστάτωσε πάλι τα νερα Ήταν η φωνή της ζωγράφου Μαριας Ορφανουδάκη , που μιλώντας σε μια κατάμεστη αίθουσα του Δήμου Αθηναίων ζήτησε να σταματήσει η θριαμβολογία γύρωαπό τη στράτευση των γυναικών

«Ας μην γελιόμαστε» είπε η Oρφανουδάκη «Με το να ντυθεί η γυναίκα στο χακί δεν πετυχαίνει τίποτα άλλο παρά να ξεπέσει εκεί που έχει ξεπέσει προπολλού ο άνδρας» και έχει κάθε δικαίωμα να μάχεται για τις απόψεις της, μια και τις έχει υλοποιήσει σ’ ένα έμψυχο έργο. Τουλάχιστον 200 απ’ τους πίνακες της έχουν σαν θέμα τους δυστυχισμένα παιδιά απ’ όλο τον κόσμο. Απ’ την Μπιάφρα απ’ το Βιετνάμ, απ’ το Κονγκo κι απ’ τη Χιλή ….

   Εφημ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ   Φρέντυ   ΓΕΡΜΑΝΟΣ  Απρίλιος του 1979

http://www.haniotika-nea.gr/i-istoria-piso-apo-ti-maria-or…/

 

Με αφορμή την παρουσίαση του βιβλίου – λευκώματος της Μαρίας Ορφανουδάκη Μ.Ο.“Για να μη χαθώ!”,  στο Λαμπράκειο Γυμνάσιο Βάμου,
haniotika-nea.gr
 

 Σίγουρα έχεις το μερίδιό σου από τα ταλέντα που δίνει ο Θεός στα πλάσματά του

.Η αγάπη σου στην Κρήτη και την ανθρωπότητα, η ευαισθησία σου στην

ΕΙΡΗΝΗ

και τη Συνεργασία των λαών, δείχνουν άνθρωπο με προσωπική σφραγίδα.

Σίγυρα ο κόσμος μας ο χρεοκοπημένος χρειάζεται θεραπεία και σωτηρία…

Υπάρχουν ακόμα σκαλοπάτια. 

Εύχομαι να τ’ ανεβείς και από εκεί επάνω να δώσεις με την τέχνη σου

Σίγυρα ο κόσμος μας ο χρεοκοπημένος χρειάζεται θεραπεία και σωτηρία…

Υπάρχουν ακόμα σκαλοπάτια. 

Εύχομαι να τ’ ανεβείς και από εκεί επάνω να δώσεις με την τέχνη σου

τη δική σου μαρτυρία όπως τη έδωσαν οι Μύστες της ομορφιάς και της αγνότητας

και οι μάρτυρες της αλήθειας και της θυσίας.

«Ο δρόμος της χάριτος είναι στρωμένος με την πέτρα της θυσίας» – Ίψεν.

ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ  Γαλανάκης

You surely have your share of the talents that G

od gives to his creatures

.Your love in Crete and humanity, your sensitivity to

PEACE

and People’s Co-operation, show a person with a personal stamp.

Clearly our world, the bankrupt, needs healing and salvation …

There are still stairs.

I wish you to ascend it and from there on to give with your art

Clearly our world, the bankrupt, needs healing and salvation …

There are still stairs.

I wish you to ascend it and from there on to give with your art

your own testimony as given by the Mystics of beauty and purity

and the witnesses of truth and sacrifice.

«The way of grace is paved with the stone of sacrifice» – Ispen.

EIRENAOS Galanakis

 

 

  Ο νους, η καρδιά της Μαρίας, όλα είναι ιδιόρρυθμα

  ακατάπαυστα προσπαθεί να διαπεράσει

όσο περισσότερο όσο αποφασιστικότερα μπορεί

 τα λογικά μυστήρια του κόσμου,

Της πραγματικότητας που την περιβαλλει…

Η Μαρια είναι γεννημένη Δημιουργος 

  Ένας ευαίσθητος σεισμογράφος

πουκαταγράφει ψυχικούς κραδασμούς…

Ιάκωβος Καμπανέλης 

 

  Ένα κυπαρίσσι χρέους και θυσίας ! Αυτό είναι η Μαρία

Η Μαρία δεν μπορεί να μείνει αδιάφορη στον πόλεμο που κάθε τόσο και κάπου ξεσπάει, κινούμενος από τα μεγάλα συμφέροντα των εξουσιαστών της γης.

Δεν μπορεί να μένει αδιάφορη στην δυστυχία, τον φόβο, τον πόνο, τον θάνατο των αθώων

 …Η τέχνη της είναι τέχνη στρατευμένη.

 

Στον άνθρωπο που υποφέρει βλέπει Εκείνον που έγινε άνθρωπος για να σώσει τον άνθρωπο. Ένας Χριστός με το πρόσωπο των παιδιών της Παλαιστίνης που και σήμερα δολοφονούνται και που κραυγάζει ξανά και ξανά:

“Θεέ μου Θεέ μου γιατί με εγατέλειψες !

PAINTING - Maria ORFANOUDAKI - MO

Αυτή η εγκατάλειψη διαπερνά όλο το έργο της

Μαρίας Ορφανουδάκη.

Ένα μεγάλο ερωτηματικό και μια μεγάλη απελπισία

.Μια πολυετής και πολύπλευρη πορεία στην απελπισία.

Κραυγή απόγνωσης. Κραυγές απόγνωσης.

Κάθε τι που πονά μπαίνει στα κατάβαθα της ψυχής της,

γίνεται ένα μαζί της και βγαίνει κραυγή αγωνίας και απελπισίας και πόνου……

Αυτά γράφει πάλι σε κάποιο προσκλητήριο εγκαινίων

που για τη Μαρία είναι προσκλητήριο

συνέργεσης, ευαισθητοποίησης και αγώνα.

Και ακόμα κάτι περισσότερο νομίζω. Γέφυρα επικοινωνίας με τους άλλους.

Αυτό είναι νομίζω και το κλειδί για να δούμε την Μαρία…….

 

 

Τέλος κανενός, καμιάς αρχής

Τη δική μου γνώμη φράχτης Δεν ορίζει

Είμαι του τίποτε Πανελεύτερος ο κράχτης.

Είμ’ εγώ που σβήνω το Γιατί

Κι είμαι ο απαρνητής του κάτι Αεροπερνά  ακαβαλλίκευτο

Της ερμιάς αδάμαστο άτι.

Μαρία Προχώρα!

  Μιχαήλ  ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ  –  Προεδ.Καλ/ κου Επιιμελητηρίου

 

  ΟΥ ΓΑΡ ΟΙΔΑΣΙ ΤΙ ΠΟΙΟΥΣΙ

Oταν σκοτώσεις για το σπίτι σου !

Είσαι φονιάς

Οταν Ομως !
 σκοτώσεις  
Για το μεγάλο σου Σπιτι !
Την πατρίδα !
Είσαι ήρωας !
 
Μαρία Ορφανουδάκη ΜΟ

Όσο λιγότερο

Έχεις αξιολογήσει την Ανθρώπινη Ζωή

Τόσο μεγαλύτερος ήρωας

Αναδεικνύεσαι στους πολέμους

                                                                                      Μ,O

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lzf6AhKs3HI

www.mariaorfanoudaki.gr

«Ο κόσμος θα μπορούσε να είναι ένα ποίημα, αλλά…»Χχανιωτικα ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ νεα

Γράφει

22 Φεβρουαρίου 2016

Atelier of “PEACE” Maria Orfanoudak M.O

www.mariaorfanoudaki.gr    YouTube: Orfanoudaki ΜΟ

Facebook: Orfanoudaki Maria MO  http://orfanoudaki.blogspot.gr/

E-mail   orfanoudaki.mo@gmail.com  Tel  –  6943157029

Archaia  Aptera Αρχαία Άπτερα  CHANIA CRETA P.C 73003

                  http://orfanoudaki.blogspot.gr/2017/12/v-behaviorurldefaultvmlo.html