Επικοινωνία – Contact

Μaria Orfanoudaki    – M.O –    Μαρία Ορφανουδάκη

Aptera Apokoronas Chania   –    Άπτερα Αποκορώνου Χανίων

Zip 73003, Chania Crete   –   Τ.Κ. 73003, Χανιά Κρήτης

Ε-mail: orfanoudaki.mo@gmail.com

Website: www.mariaorfanoudaki.gr

YouTube: orfanoudaki mo

Facebook: Orfanoudaki Maria (M.O)

Tel  6987521787  – 2825 309040

https://plus.google.com/+orfanoudakimaria/posts/cfWKjjMvUAv

GOD has no religion. !

 Non-violence requires a double faith:

Faith in God and faith in  Man.

 

“The ‘eye for an eye

‘Can only lead to blind the whole World

I am ready to die!
But there is no purpose
for which I am prepared to kill.

Mahatma Gandhi

    Really  ! how fast! from the evil to be forgotten

A Gandhi! this garden of “pure consciousness” … .

GANDHI Atelier of PEACE Maria ORFANOUDAKI MO (8)

Ο ΘΕΟΣ δεν έχει Θρησκεία. !

Η μη-βία προϋποθέτει διπλή πίστη:

Πίστη στο Θεό και πίστη στον Aνθρωπο.

«Το ‘οφθαλμόν αντί οφθαλμού

’ μπορεί να οδηγήσει μόνο στο να τυφλωθεί όλος ο Κόσμος»

 

Είμαι έτοιμος να πεθάνω!
Αλλά δεν υπάρχει σκοπός
για τον οποίο να είμαι έτοιμος να σκοτώσω.

Μαχάτμα Γκάντι

Αλήθεια πόσο γρήγορα εκ του πονιρού  ! ξεχαστηκε

Ένας ΓΚΑΝΤΙ ! αυτό το περιβόλι της «καθαρής συνείδησης»…..

https://www.youtube.com/watch?v=Lzf6AhKs3HI

www.mariaorfanoudaki.gr

    Όνομα (υποχρεωτικό)

    e-mail (υποχρεωτικό)

    Θέμα

    Μήνυμα